Skolkort från Nederhögens och Rätans skolor

.

Nederhögens skola 1960

Bakersta raden Lärarinnan Svea Andersson, Mattanten Anna Olsson "Jockes-Anna", vaktmästaren och slöjdläraren Arne Wahlén samt läraren Joel Persson.

Rad 2 f.v. Nils Erik Norderud, Kjell-Göran Andersson, Sten-Olov Magnusson, Kent Eriksson, Sven Johansson, Gunno Nilsson, Ingvar Arvidsson, Billy Andersson, Per-Erik Jonasson och Conny Andersson.

Rad 3 f.v. Jan-Erik Wahlén, Jan-Ivar Westlund, Gunnar Lindholm, Kent Lundborg, Barbro Strand, Jörgen Jönzén, Pierre Gunnarsson, Bengt Jönsson, Lars Nystedt och Håkna Backman.

Främst raden f.v. Elise Bäckström, Inger Jonsson, Mona Edenström, Barbro Lundin, Eva Svensson, Dordy Eriksson, Milly Eriksson, Björg Johanssen, Siv Lundin och Ulla Lundin.

 

Tillbaka till startsidan